Kalite Kontrol

Dökümde kalite kontrol uygulamaları

Döküm hatalarının önlenmesi ve çözüm yöntemlerinin bulunması için uygulanması gereken yöntemleri ifade eder.

Üretim

Kalite Kontrol

Dökümde kalite kontrol uygulamaları, döküm hatalarının önlenmesi ve çözüm yöntemlerinin bulunması için uygulanması gereken yöntemleri ifade eder. Kalite kontrol uygulamalarındaki amaç “döküm sakatı” yani döküm hatalarının meydana gelmeden önce engellenmesidir. Bir başka deyişle proaktif uygulamalar her türlü kalite kontrol için temel amaçtır.

Uygun Metot ve Yöntemler

Döküm hatalarını doğru teşhis etmek ve bunun sonucunda gelecekte hatanın yeniden oluşumunu önlemek için proseste uygun metot veya yöntemleri yerleştirmek esastır.

Tesisimizde önem verdiğimiz kalite hususları aşağıdaki gibidir.

Yazılı teknik şartnameler.

Satıcı değerlendirme ve denetleme programları.

  • Kalite maliyet raporları.
  • Makina kalite kontrol bakım programları.

Hata etki hesaplaması ve analiz programları.

Deney tasarım programları.

Operasyonel/Kalite kontrol denetleme programları.

R-R çalışmaları.

Yazılı cihaz kontrol programları.

Döküm tanımlama sistemi.

Zamanında teslim sistemi.

Toplam kalite yönetimi sistemi.

Ayrılmış kalite kontrol bölgeleri.

Resmi kalite kontrol planları.

Sıfır hata programları.

Proses akış diyagramları.

Kalite çemberleri programları.

Yazılı bölüm proses özellikleri.

ISO 9000 kalite sistemleri.

Kalite Politikamız

SÖZEN ENDÜSTRİ METAL kalite politikasında her zaman müşteri memnuniyeti ilkesiyle çalışan şirketimiz müşteri taleplerine uygun kalitede ürün üreterek zamanında sunmaya çalışır. Üretim öncesinde ve sonrasında ürünlerin kalitesi sürekli kontrol altında tutulmaktadır.

Kalite politikamız gereği;

  • Alüminyum döküm öncesi potadan alınan numune ile spektrometre cihazında madenin kimyasal bileşiminin uygunluğu saptanır ve gerekli önlemler alınır.
  • Alüminyum döküm sonrası parça üzerinde çekme boşlukları, çatlaklar, segregasyonlar tahribatsız muayene yöntemleriyle tespit edilir.
  • Boyut ve biçim kontrolü, döküm sonrası parçalardaki tolerans oranları, yüzey düzgünlüğü ve kalınlık ölçümleri gerçekleştirilir.
  • Kimyasal özelliklerin tespiti için döküm parçasından döküm sırasında ve döküm sonrası alınan numunelerin kimyasal bileşim ve yoğunluğunun tespiti yapılır.
  • Mekanik özelliklerin analizi ürünlerin üzerinde çekme, basma, eğme, sertlik, çentik darbe deneyleri ile mekaniksel özelliklerin tespiti yapılır.
  • Mikro yapı kontrolü mikroskop ile döküm numunesi üzerinde mikro yapı analizleri yapılır.